Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie

Om een analyse te maken van uw verlangens en behoeften, stellen wij u enkele wettelijk verplichte vragen. Het is belangrijk dat u alle gekende informatie meedeelt die van belang zijn voor het bepalen van uw verlangens en behoeften.

Voor welke perso(o)n(en) wordt dit document ingevuld?*
*
Vragen of meer bel ons 015/41.09.36
Kennis en ervaring

A. Kennis en ervaring

1. Opleiding en kennis *

Hebt u vanuit uw opleiding of via zelfstudie specifieke kennis opgebouwd over financiën?

2. Beroep en kennis *

Hebt u beroepsmatig specifieke kennis opgebouwd over financiën?

3. Ervaring en interesse *

Op welke manier informeert u zich over de financieel-economische wereld?

Kennis en ervaring deel A

Kennis en ervaring per product

Kruis de producten aan die u kent, waarbij kennen betekent dat u een goed idee hebt van de risico’s, het verwachte rendement en de fiscale kenmerken van de beleggingen die in deze categorie thuishoren.

3A. Kennis van spaar- en beleggingsverzekeringen


Kruis de producten aan die u kent Kruis de producten aan waarin u momenteel belegt of waarin u de afgelopen 5 jaar heeft belegd
Levensverzekering met gewaarborgd rendement (Tak-21-spaarverzekering)
Levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak-23 beleggingsverzekering)
Levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, maar met bescherming van het geïnvesteerd kapitaal, gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak-23 beleggingsverzekering)
Levensverzekering die een luik met gewaarborgd rendement combineert met een luik zonder gewaarborgd rendement (Tak-21/Tak-23-beleggingsverzekering)
De mogelijke onderliggende activa waarin een Tak-23 verzekering kan beleggen Aandelen
Obligaties en andere vastrendende producten (bvb kasbons, termijnrekeningen,...)
Andere (te preciseren)
Kapitalisatiecontract met gewaarborgd rendement (Tak-26-spaarverzekering)
Kennis en ervaring deel B

3B. Kennis van andere financiële producten


Preciseer welke andere financiële producten u kent Kruis de producten aan waarin u momenteel belegt of waarin u de afgelopen 5 jaar heeft belegd
Kent u andere financiële producten? Zo ja, gelieve te preciseren welke en per categorie aan te geven of u hierin reeds belegt of heeft belegd in de afgelopen 5 jaar.
Financiële situatie

B. Financiële situatie

4. Vermogen: Roerende goederen *

Wat is de waarde van uw roerend vermogen (cash, spaar- en zichtrekening, levensverzekering, obligaties, aandelen en andere beleggingen)?

5. Vermogen: Onroerende goederen *

6. Inkomenssituatie *

6A. Wat is uw maandelijks netto-inkomen (loon, uitkeringen, huurinkomsten, intresten)?

6B. Hoeveel bedragen uw regelmatige maandelijkse lasten (lening aflossen, huur, energiefacturen, huishouden)?

7. Mogelijkheid tot sparen *

Hoeveel kunt u maandelijks sparen, rekening houdend met uw regelmatige uitgaven (energiefacturen, huishouden, lening aflossen, …)?

8. Verwachting evolutie financiële situatie *

Hebt u momenteel objectieve indicaties dat uw financiële situatie binnen een termijn van 1 jaar zal wijzigen?

Financiële doelstellingen

C. Financiële doelstellingen

9. Wat is uw belangrijkste spaar- en/of beleggingsdoelstelling? *


10. De termijn van uw doelstelling *

Uw houding t.o.v. risico

D. Uw houding t.o.v. risico

11. Welke beschrijving past het best bij uw spaar- en/of beleggingsvoorkeuren? *

12. Hoe zou u reageren indien uw spaar- en/of beleggingsverzekering op korte termijn sterk zouden dalen? *

13. Hoe zou u reageren op schommelingen van uw spaar- en/of beleggingsverzekering doorheen de looptijd van de overeenkomst? *

14. Als de spaar- en/of beleggingsverzekering die u voor ogen heeft, fors lager zou uitkomen dan verwacht, kunt u dat dan opvangen met ander inkomen en/of vermogen? *

Uw profielbepaling

Uw aanvraag wordt behandeld - Even geduld aub ...

Even geduld aub ...
© 2022 Zakenkantoor Vos - Fannes bvba